Læremidler i tradisjonshåndverk

NORGES MØBELTAPETSERER- OG SALMAKERLAUG får 450000 kroner til å samle og tilgjengeliggjøre fagkunnskapen

Norges møbeltapetserer- og salmakerlaug vil samle og tilgjengeliggjøre fagteorien innen møbeltapetsererfaget, for å sikre alle lærlinger tilgang til den teoretiske fagkunnskapen og historien som del av utdanningen de får i lærebedrift. Tiltaket bidrar til å styrke et tradisjonelt håndverksfag som ikke så mange kan.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?