Læring i friluft

ÅRNES SKOLEHAGE OG UTESKOLE. får 300000 kroner til uteklasserom

På Årnes barneskole har en prosjektgruppe tatt initiativet til å bygge et uteklasserom og også skolehage. I tillegg til å være en pedagogisk læringsarena i friluft, skal dette også være en sosial og inkluderende møteplass for lokalmiljøet og resten av bygda.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?