Læring langs turveien

FLATDAL BYGDEUTVIKLINGSLAG får 500000 kroner til læringskonstruksjoner langs turvei

Laget har de siste årene jobbet med Opplevingsvegen Nutheim, hvor turveier langs elva Flatdøla har vært del av prosjektet. Turveien har blitt et attraktivt turmål, men ønskes videreutviklet med aktiviteter for barn og unge. Blant annet skal det lages arkitektoniske konstruksjoner, som også skal fungere som turmål med bålplass og sittemulighet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?