Læring med stolpejakt

STOLPEJAKTEN får 9000000 kroner til stolpejakt og uteskole

Foreningen Stolpejakten ble etablert i 2014, etter at det var gjennomført en pilot i Gjøvik med oppløftende resultater. Konseptet går ut på at arrangerende foreninger setter ut et visst antall stolper i og rundt tettsteder, i skogen og i lavtliggende fjellområder. Stolpene settes blant annet ut i kobling til andre aktivitetsområder som kulturminner, naturperler, turstier og sykkeltraséer, og har ulik vanskelighetsgrad. Alle kan delta gratis og man oppsøker stolpene ved hjelp av kartet, eller man kan laste ned en app hvor kartene med stolpeplasseringer for alle områdene er lagt inn. I 2022 arrangeres Stolpejakten i 160 kommuner landet rundt, og det kan jaktes på over 13 000 stolper i 478 områder. Konseptet skal nå videreutvikles til bruk i skoler, som en knytning mellom læring, fysisk aktivitet og uteskole. Stolpejakten skal også videreutvikles ved at nye arrangører og stolpejegere rekrutteres.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?