Læring og aktivitet på gården

RANDBY GÅRD DA fikk 150 000 kroner til grillhytte i 2024

Gården brukes som alternativ læringsarena og har mye besøk av skoleklasser og barnehager. Den brukes også av den lokale 4H klubben og til andre arrangementer også utenom skoletid. Mange av aktivitetene foregår utendørs, og grillhytta vil være et sosialt samlingspunkt i all slags vær.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?