Læring og dialog på Observatoriet

UNIVERSITETET I OSLO får 7437060 kroner til etablering av utvidet klasserom, skaperverksted og interaktiv utstilling på Observatoriet

Observatoriet i Oslo sto ferdig i 1833 og har spilt en stor rolle i å etablere Norge som vitenskapsnasjon. Naturfagsenteret har ansvaret for Observatoriet, og har som mål å utvikle dette til et senter og sentrum for realfagene i fremtidens undervisning og læring. Her skal det blant annet jobbes med ulike tiltak innen formidling og kompetanseheving. Stedet skal åpnes for skoleelever og andre, og for å involvere bredt i læring og formidling skal det blant annet etableres et klasserom hvor undervisning kan strømmes og som også skal benyttes som skaperverksted. En interaktiv utstilling, Dialogbordet, skal legge til rette for dialog og læring knyttet til tema i skjæringspunktet mellom naturvitenskap og samfunn. Dette vil ta utgangspunkt i gjenstander fra museumssamlingen og tema hentet fra Observatoriets historie.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?