Læring og handling for lokal våtmark

RANDSFJORDMUSEET AS får 450000 kroner til undervisnings opplegg og utstyr

Museet skal, i samarbeid med videregående skoler og fagmiljøer i regionen, jobbe med læring om og tiltak for å bremse tap av sårbar våtmark og truede arter. I prosjektet skal det blant annet bedrives innhenting av data om trekkende fuglearter, og gjøres habitatforbedringer som bygging av kunstige reir og planting av trær. Det skal også jobbes med å formidle innsamlede data og informasjon om våtmark og trekkfugler til politikere i aktuelle kommuner.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?