Læring og lek på strek

BERG SKOLE får 76042 kroner til asfaltmaling

FAU ved Berg skole ønsker å fremme fysisk aktivitet, læring og mestring blant elevene på skolen, og skal sette i gang med oppstrekninger i skolegården for å skape inspirerende utearealer. Asfaltmalingen kommer til å bli et fargerikt innslag i nærmiljøanlegget, og oppfordre til lek, moro og egenaktiviteter.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?