Læring og vannglede i Oslofjorden

Oslo Fjordskole tilrettelegger for læringsaktiviteter ved fjorden og vannglede.

Alle foto: Karin Beate Nøsterud/Fjordtunet

Fjordskole AS utvikler Oslo Fjordskole, som skal være en aktiv og praktisk læringsarena for barn, unge og andre, i og ved Oslofjorden.

Læring og aktiviteter dreise seg om klima, miljø og tilstanden i fjorden, i tillegg til vanntilvenning og andre aktiviteter. Alle prosjekter som gjennomføres involverer barn og unge, i samarbeid med forskningsassistenter, instruktører og lærere.

Tildeling

Fjordskole AS fikk 2,1 millioner kroner i 2021 til utstyr og utvikling av fjordskolen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?