Læring om bærekraft og matsvinn

MATSENTRALEN VESTFOLD OG TELEMARK får 600000 kroner til undervisningsopplegg

Det er syv matsentraler i Norge, og matsentralen i Vestfold og Telemark åpnet i januar 2019. Matsentralen i Vestfold og Telemark har avtale med bedrifter i matindustrien og mottagerorganisasjoner og omfordelte 270 tonn mat i 2019. Mye av arbeidet gjøres på dugnad. Nå ønsker de å undervise elever fra 4. klasse og opp til videregående skole om bærekraft og hvordan redusere matsvinn.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?