Læring om bier

SKJÆRGÅRDSMAT AS får 150000 kroner til formidling om bier og birøkt

Barn og unge skal få læring om bier gjennom et skolehageprosjekt, formidling på skolene og gjennom arrangementer i en urtehage ved Slottsfjellet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?