Læring om bier

BYBI får 354550 kroner til informasjonsmateriell og insektshotell

Birøkterlaget er Oslos urbane birøkterlag og miljøorganisasjon. De bidrar til å gjøre Oslo grønnere og mer pollinatorvennlig og å skape møteplasser for sosiale fellesskap. Nå skal de utvikle informasjonsfilmer for barn og unge, som forklarer bienes betydning og hvilke utfordringer de har. De skal også lage et insektshotell som presenterer løsningen på den utfordringen villbiene har. Dette skal tilbys som digitale verktøy som kan benyttes av skoler og andre.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?