Læring om geologi

RØYKEN KOMMUNE får 350000 kroner til naturverksted og geologifilmer

I Slemmestadområdet finnes fossiler av utallige dyr som levde i havet som dekket området for en halv milliart år siden, og spennende bergarter fra vulkanutbrudd og havbunn. Geologisenteret har som mål å formidle den spesielle geologien gjennom utstillinger, arrangementer og turer. Senteret tar i mot mange skoleklasser hvert år, holder lærerkurs og har jevnlig temakvelder. De siste to årene har det vært jobbet mye med preparering av trilobitter og bygd en stor utstilling rundt disse. Til bruk i læringsøyemed og gjennomføring av naturverksteder for barn og unge ønsker de å lage geologifilm med tema “en trilobitt blir til”. Den andre filmen vil bli en film om strandsteinene i Slemmestad. Filmene lages i samarbeid med Naturhistorisk museum. I tillegg skal gjennomføres flere verksteder hvor barn og unge får lære og delta.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?