Læring om havet

Foreningen Miljøpiratene får 450.000 kroner til undervisningsprogram og kunnskapsplattform.

Foreningen bidrar til et rent og sunt hav gjennom å inspirere og motivere enkeltindivider, bedrifter og næringsliv til endring for havets beste. For å heve kunnskapsnivået om havet har de etablert et samarbeid med Elvebakken videregående skole. Erfaringene derfra skal brukes til utvikling av undervisningsopplegg og kunnskapsplattform som fra 2019 skal tilbys alle videregående skoler i Oslo og i 5 andre norske byer.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?