Læring om marin bærekraft

MARINREPARATØRENE får 180000 kroner til undervisningsprosjekt

Organisasjonen har som formål å spre informasjon om miljøet under vann og viktigheten av å rehabilitere skadde marine økosystemer. Formidling av dette skjer gjennom konkrete prosjekter og tiltak. Marinreparatørene jobber lokalt i Indre Oslofjord, men har som målsetting at prosjektene de utarbeider skal kunne adopteres av andre eller skaleres opp. Gjennom et undervisningsprosjekt om marint liv og bygging av kunstige rev har fire skoler og 200 elever vært delaktige i bærekraftsproblematikk, engasjement for det marine miljøet i Indre Oslofjord kombinert med konkrete miljøtiltak. Nå ønsker de å videreføre og videreutvikle undervisningstilbudet, og knytte elevene enda tettere til det praktiske miljøarbeidet. Dette vil bidra til praktisk og verdifull læring for mange.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?