Læring om natur med VR teknologi

HARDANGERVIDDA NASJONALPARKSENTER AS får 750000 kroner til digital formidling om Hardangervidda, natur og miljø

Besøkssenteret arbeider med formidling av natur og biologisk mangfold. Nå ønsker å å lære barn og unge mer om sammenhenger i naturen og å øke bevisstheten om vern av den. Dette skal de blant annet gjøre ved hjelp av et VR-spill, hvor deltakerne får oppleve Hardangervidda om vinteren og også gjennom en fremtidsreise 300 år frem i tid. Det vil også være interaksjon mellom naturveileder og besøkende i etterkant av VR-spillet, hvor tema om natur og bærekraft blir formidlet og diskutert.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?