Læring om naturen

Skogselskapet Østfold har etablert et undervisningssenter for naturbruk på husmannsplassen Bråtane.

Foto: Ole-Chr. Løchen

Nå skaper de nytt liv på husmannsplassen. Her er det fiskemuligheter og skogsområder med stort artsmangfold.

Skogselskapet fikk støtte til å sette i stand plassen som undervisningsarena i 1919, og allerede høsten 2020 hadde de flere hundre glade skoleelever på skoleskogdag på Bråtane. Elevene lærer om skog, natur og friluftsliv.

I 2021 fikk de støtte til ytterligere forbedringer slik at skoleskogdagene kan forlenges, ved at elevene har mulighet til å slippe inn i stua, varme seg, tørke klær og spise matpakka når regnet øser ned i de sene høstmånedene.

Tildelinger

2021: 200.000 kroner til istandsetting av Bråtane undervisningssenter.

2019: 400.000 kroner til istandsetting av Bråtane undervisningssenter

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?