Læring om naturmangfold

MARKER KOMMUNE får 700000 kroner til utstyr til og formidling gjennom Naturforvalterskolen

Sammen med utmarksforvaltningen skal vannområde utvikle undervisningsopplegget Naturforvalterskolen. På Naturforvalterskolen skal skoleklasser, barn og unge få lære mer om hvordan de selv aktivt kan bidra til naturmangfold og miljø i sitt nærmiljø.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?