Lærings- og formidlingssenter på Utøya

Utøya AS fikk 3 millioner kroner til innredning og utstillingsutstyr i 2015.

Utøya AS vil etablere et lærings- og formidlingssenter for ungdom, som skal bidra til økt kunnskap og bevissthet om demokrati, ekstremisme og ytringsfrihet. De vil gjøre Utøya til et nasjonalt og internasjonalt symbol i forsvaret av demokratiet og det frie ord.

Som det viktigste bygget på Utøya skal lærings- og formidlingssenter, «Hegnhuset», realiseres . Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC) vil i samarbeid med Utøya utvikle og gjennomføre opplæringsaktiviteter i Hegnhuset for elever, lærere og andre aktører i skolen.

EWC ble opprettet av Europarådet og Norge i 2008 for å fremme demokrati og menneskerettigheter gjennom utdanning.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?