Læringsarena for tradisjonshåndverk

DRAMMENS MUSEUM FOR KUNST OG KULTURHISTORIE FYLKESMUSEUM OG GALLERI FOR BUSKERUD fikk 4 220 500 kroner til etablering av verksted, samt kurs og opplæring i tradisjonshåndverk i forbindelse med restaureringen av Marienlyst i 2024

Drammens museum skal sette i stand lystgården Marienlyst til sin fordums prakt, og vil gjøre restaureringsjobben til en omfattende lærings- og formidlingsarena for flere ulike tradisjonshåndverk. I et bredt samarbeid mellom museet, erfarne håndverkere, skole og frivillighet skal verdifull kunnskap læres videre. Prosjektet skal også bidra til å styrke lokal håndverkskompetanse det er et stort behov for i regionen. Drammens Museum har fått tildelt 4 220 500 kroner til etablering av verksted, samt kurs og opplæring i tradisjonshåndverk i forbindelse med restaureringen av Marienlyst.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?