Læringsarena for tradisjonshåndverk

INNLANDET FYLKESKOMMUNE får 2712000 kroner til mobilt verksted, verktøy, og formidling til skoleklasser og barnehager

Innlandet Fylkeskommune samarbeider med bygningsvernstudiet på NTNU, Fagskolen i Innlandet, lokale skoler og frivillige foreninger om å utvikle en felles læringsarena for tradisjonshåndverk. Her skal studenter, elever og lokale barn læres opp i tradisjonelle teknikker og metoder for å ta vare på bygningsarven. Prosjektet har fått støtte til mobilt verksted, verktøy, samt formidling til skoleklasser og barnehager.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?