Læringslab for vann i by

NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING får 1000000 kroner til formidlingsmateriell og utstyr for sanntidsmålinger

NIVA er et nasjonalt forskningsinstitutt med arbeidsområde innen bruk og vern av vann og jobber med et bredt spekter av miljø-, klima- og ressursspørsmål med tverrfaglige tilnærminger. I samarbeid med Sogn Hagekoloni, NMBU og Oslo kommune Vann- og avløpsetaten har de etablert Sogn Hagelab, som er en inspirasjonshage, et formidlingsanlegg og læringslab for håndtering av overvann med naturbaserte løsninger. Sogn Hagelab ble etablert i 2018, og er blitt en mye besøkt arena for byens befolkning, skoleklasser, fagmiljøer og andre interesserte.
For å spre kunnskap om og inspirere til tiltak som håndterer overvann er det behov for å utvikle formidlings- og læringsmateriell. I tillegg skal det på plass teknologi for feltmålinger, til bruk i formidling og til forskning. Dette vil bidra til at Sogn Hagelab er en levende lærings- og demonstrasjonslab, der ulike blågrønne løsninger for overvannshåndtering i felleskap utvikles, demonstreres og dokumenteres.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?