Læringsspill om lokaldemokrati

KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON får 2000000 kroner til utvikling av tilleggsmodellen til læringsspillet om demokrati

KS er kommunesektorens interesseorganisjon og jobber for en selvstendig og nyskapende kommunesektor. KS Ung er en samling digitale læringsspill og fagressurser om lokaldemokrati, kommuner og yrker i kommunal sektor. Ressursene er gratis og passer for elever på 10. trinn og i videregående skole. KS Ung vil utvikle et nytt læringsspill, der elevene skal lære om hvor viktig demokratiet er for vår frihet og hvordan lokaldemokratiet fungerer i praksis. Læringsspillet vil være tilgjengelig i læringssenteret på Kommunenes Hus i Oslo, men også digitalt for bruk i klasserommene rundt i hele landet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?