Lagerbygg til dugnadsgjeng

NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSENS HELSELAG I NORDRE LAND får 250000 kroner til lagerbygg

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?