LANDART aktivitetstilbud

Gjerdrum kommune får 200.000 kroner til sykler og formidlingsopplegg knyttet til LANDART.

LANDART er en relasjonell og stedsspesifikk samtidskunst-biennale med et unikt samarbeid mellom lokale bønder og kunstnere. Gjennom samtaler, diskusjoner og gjensidig kunnskapsutveksling oppstår kunstverk i landskapet, i naturen eller på jorder og driftsbygninger. LANDART er også kulturell utveksling – det urbane og det rurale knyttes sammen, og samtidskunst knyttes opp mot tradisjonell bondekultur. Utadrettet formidling, stolpejakt, guidede turer og samarbeid med lokale lag og foreninger, skal sørge for å spre LANDART til et bredt publikum, små som store. Kommunen samarbeider med bl.a. sykkel- og orienteringsklubber i Gjerdrum om å skape et bredt LANDART-aktivitetstilbud med guidede gå- og sykkelturer for hele familien, samt en orienteringsløype man kan bruke på egenhånd. De produserer oversiktskart over de ulike kunstverkene, med verksliste og beskrivelse av verkene. Alle verk og poster blir skiltet og merket med QR-kode som registreres via mobil. De skal tilby skoleklasser guidede sykkelturer i skoletiden som del av et tverrfaglig undervisningstilbud under biennalen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?