Landart i skolen

LANDART er en kunstfestival med møter mellom profesjonelle kunstnere og lokalsamfunnet. Gjerdrum kommune har fått støtte til verksteder og kunsformidling for skoleelever.

LANDART foregår utendørs, i barnas eget nærmiljø og gir en unik mulighet til å oppleve kunst og se sitt hjemsted på en ny måte. Alle verksteder holdes av profesjonelle kunstnere med lang erfaring innen formidling/undervisning, og barna kan fordype seg i et tema over tid. Verkstedene kobles på allerede etablerte strukturer som DKS, aktivitetsuker og kulturskole.

Tildelinger

Gjerdrum kommune fikk 150.000 kroner til Landart-verksted for alle elever på 5. trinn i Gjerdrum i samarbeid med Pilotgalleriet, Akershus Kunstsenter, skoleåret 2020-2021.

Gjerdrum kommune fikk 450.000 kroner til kunstverksteder i skolen i tre år fra skoleåret 2021-22.

 

 

L

 

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?