Landbruk i by

FORENINGEN LOSÆTER får 450000 kroner til lyd- og bildeutstyr, utekjøkken og kurs

Losæter er en kulturinstitusjon i en av Bjørvikas allmenninger, hvor landbruk i by kobles med kunnskapsformidling om fremtidens matproduksjon, byutvikling og presentasjon av kunst og kultur. Dette er en arena hvor frivillige organisasjoner deltar i driften av en visningsgård, og samtidig benytter stedet for egne prosjekter. Stedet har blitt veldig populært og antall besøkende er stigende. Bakehuset er hjertet på Losæter. Her bakes det, råvarer fra området foredles og foredrag og kurs holdes. For at flere skal kunne ta del i det som skjer i bakehuset, skal det etableres en løsning for lyd- og bildeoverføring fra Bakehuset. Da vil folk kunne få med seg aktivitetene, uten å fysisk være i Bakehuset. Det skal også bygges et utekjøkken, slik at det blir mulig å foredle det området produserer av råvarer på en god måte. I tiden fremover vil det også holdes kurs og arrangementer som vil være gratis å delta på.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?