Lands museumslag

Lands museumslag får 80000 kroner til utstyr og vedlikehold av husmannsplassen Amundstuen. I samarbeid med Land museum, skolene i Søndre- og Nordre Land og frivilligsentraler, setter Lands museumslag i gang prosjektet “Utvandring til Amerika – innvandring til Norge”. De har god erfaring med samarbeidsprosjekter med skolen, og nå skal de sammen med elevene registrere husmannsplasser og sette seg inn i livene til de som bodde her.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?