Lansering av Lille norske leksikon

FORENINGEN STORE NORSKE LEKSIKON får 300000 kroner til lansering av Lille norske leksikon

Foreningen Store norske leksikon er et ideelt forlag som gir ut norsk fagkunnskap på nett. Snl.no er det mest brukte norske nettstedet for formidling av kunnskap. Det er en digital kunnskapsbase for publisering av leksikalsk innhold som er signert og redigert av fagfolk, gratis og åpent tilgjengelig. De har tidligere fått støtte til å utvikle et universelt utformet allmennleksikon for barn og andre som trenger enklere tekst, etter samme mal som SNL. Norske skolebarn blir daglig sendt ut på internett for å finne informasjon, uten å finne nok sider som er laget for dem. Gjennom Lille norske leksikon får de et kvalitetssikret leksikon der de kan få informasjon i et språk de forstår og hvor det er mulig med kildekritikk. SNL får støtte til lansering av Lille norske leksikon. Målet er å nå ut til alle skoleklasser i landet og at de kan delta på lanseringen fra sine klasserom.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?