Larkollen Idrettslag

200.000 kroner er bevilget til tiltak rundt uorganisert aktivitet i Larkollhallen.

Larkollen idrettslag ønsker å bygge en flerbrukshall som skal benyttes av skolen til idrett, til uorganisert aktivitet og som samfunnshus. 50 ungdommer i alderen 13-18 år engasjerte seg i en idémyldring rundt bruken av hallen. Konklusjonen ble at de ønsker om å benytte hallen til sine egne arrangementer, til organisert og uorganisert aktivitet som idrett, klubb, konserter, dans og teater og så videre.

Sparebankstiftelsen har bevilget 200.000 kroner til tiltak rundt uorganisert aktivitet i Larkollhallen.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?