Larkollen Vel

Larkollen Vel fikk i 2009 30.000 kroner til benker og beplantning. Midlene er i 2011 omdisponert til delfinansiering av sandvolleyballbane.

Nasleparken ligger innerst i Rørvika i Larkollen. Parken ble etablert for noen år tilbake, og nå ønsker de å tilrettelegge med flere benker og beplantning. Sparebankstiftelsen DNB bidrar med gave til dette.

Midlene er omdisponert til delfinansiering av strandvolleyballbane.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?