Larvik, gjennom historien og inn i framtida

VESTFOLDMUSEENE IKS får 150000 kroner til teatervandringer og prosjekt som involverer barn, unge og eldre

Larvik er 350 år i 2021. Gjennom å involvere publikum på ulike måter skal det markeres. Vestfoldmuseene får støtte til teatervandringer der barne og ungdomsteater tar historiske bygninger og uteområder i bruk i byen, de skal også gjenskape historiske situasjoner ut ifra minner hos eldre. Museet får også støtte til et medvirkningsprosjekt der barn og unge skal si hva slags Larvik de ønsker seg i framtida. De ulike aktivitetene vil skape aktivitet i jubileumsåret.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?