Larvik kommune

Larvik kommune får 1.200.000 kroner til oppføring av gratis turvei i trærne, en såkalt “trekronegang”, i bøkeskog utenfor sentrum. Kommunen ønsker at flere av innbyggerne skal få oppleve de flotte naturområdene og har tenkt annerledes for å få folk ut.

De ønsker å lage en tursti, som skal gå fra tre til tre, i bratte raviner og i gammel bøkeskog. Stien skal være lett tilgjengelig og på den måten gi naturopplevelser til de som ikke så lett kommer seg opp i trærne av seg selv. Tilbudet skal være åpent for alle og skal formidle kunnskap om dyre- og planteliv.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?