Lauvlia – Theodor Kittelsens hjem

250.000 kroner er bevilget tiltak for å gjøre museet mer attraktivt for barnefamilier.

Lauvlia i Sigdal er Theodor Kittelsens hjem og arbeidssted for mange av hans beste tegninger. Museet rustes nå opp, blant annet gjennom en rekke tiltak som vil gjøre det mer attraktivt for barn og barnefamilier.

Sparebankstiftelsen DNB har bevilget 250.000 kroner til slike tiltak.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?