Låvegulv til historisk senter

TJØME HISTORIELAG fikk 300.000 kroner i 2019 til restaurering av låvegulv.

Historielaget holder til på Haug gård, hvor de gjennomfører en rekke aktivitet og utstillinger; alt med formål om å formidle lokalhistorie. Skolene i lokalmiljøet kommer på besøk.

For å bedre kunne ta imot publikum, ønsker de å utbedre lokalene, og får støtte til nytt låvegulv.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?