Lavvo – Finnerud i Sørkedalen

Oslo Røde Kors v/ Finnerud Aktivitetssenter får 64.500 kroner til lavvo.

Senteret eies og driftes av Oslo Røde Kors, og ligger i naturskjønne omgivelser i Sørkedalen i Oslo. Her gis personer som har vanskelig for å komme seg ut i naturen på egen hånd en naturopplevelse året rundt. Over 50 frivillige er med på å skape den rette atmosfæren og muliggjøre gjennomføringen av tilbudet, og de besøkende er blant annet fra spesialskoler, barnehager, transittmottak for enslige mindreårige asylsøkere, sykehjem, seniorsenter, dagsenter og frivillighetssentraler.

Nå ønsker de å bygge en lavvo, som kan være basen for en opplevelsesdag på Finnerud. Her kan det serveres mat og drikke, historier kan fortelles og bekjentskap kan knyttes på tvers av alder, bakgrunn og kultur.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?