Lavvo på skoleområdet

FAU Moen skole får 100.000 kroner til stor trelavvo.

Dette er en barneskole med omtrent 150 elever. Foreldreutvalget jobber blant annet for å sikre at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. De ønsker seg en stor lavvo i tre på uteområdet til skolen. Tidligere hadde de en gapahuk her som måtte rives da den holdt på å falle fra hverandre. De har også hatt en teltlavvo, men denne har vært for liten til at en hel klasse kan samles. De ønsker å rydde ordentlig opp i skogen og lage en naturlig hinderløype i området, og med en slik lavvo tror de at det blir lettere for lærerne å ta med seg elevene ut og ha uteskole. Dette blir også en plass som vil bli mye brukt utenfor skoletid.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?