Lavvo ved Vesletjern i Lillomarka

FAU Nordtvet skole får 55.000 kroner til lavvo.

Foreldreutvalget samarbeider med en faggruppe på Nordtvet skole som jobber med skolens identitet. Et av områdene som er satt ekstra fokus på i år er elevenes friluftstilbud, til bruk for både læring og lek
. Skolen har, i likhet med andre skoler og barnehager i området, benyttet et området ved Vesletjern til både utflukter og uteskole. Vesletjern er en dam mellom Rødtvet og Ammerud i Lillomarka, som ligger i gangavstand fra skolen. Her vil de legge til rette for en samlingsplass som kan brukes av alle både i og utenfor skoletiden.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?