Leaderz Stovner

STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO får 3000000 kroner til lederprogram for ungdom

Kirkens Bymisjon driver frivilligsentralen på Stovner. Det er omtrent 220 aktive frivillige knyttet til stedet og alle de ulike aktivitetene som drives. De organiserer flere ulike aktiviteter rettet mot barnefamilier, ulike mestringsarenaer for ungdom og nærmiljøaktiviteter med fokus på inkludering. Gjennom flere år har de kjørt programmet Leaderz Stovner, for at ungdom skal engasjere seg mer og få økt forståelse av hvordan de kan være en ressurs for samfunnet. Gjennom verksteder, ledertrening og frivillig arbeid lærer og erfarer ungdommene hvordan de kan bli trygge på seg selv og samtidig bli rollemodeller for andre. Engasjementet har store ringvirkninger for nærmiljøet og Stovner Frivilligsentral får støtte til å videreføre programmet i tre nye år.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?