Ledelsesprogram for ungdom

Raus fikk 200.000 kroner til ledelsesprogram for ungdom i 2016.

Raus står for ros, aktivitet, ung og samfunn og er en frivillig organisasjon som ønsker å få flere barn og unge i bevegelse. De sørger blant annet for at idrettslag kommer til seks lokalskoler og skaper aktivitet i SFO-tiden. I tillegg har de “åpen hall” for ungdom.

Nå ønsker de å etablere et ledelsesprogram for ungdomsledere. Gjennom samlinger og kursing vil disse bli en verdifull ressurs i lokalsamfunnet og vil bistå i aktivitets-SFO og “åpen hall”. Prosjektet tar særlig sikte på å treffe ungdom i den alderen hvor de faller fra organisert aktivitet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?