Lederkurs for ungdom

VESTOPPLAND KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND får 6 000 kroner til lederkurs for ungdom

Vestoppland speiderkrets får støtte til å gjennomføre ledertrening for speiderungdom. Målet er å gjøre speiderne rustet til å lede sine egne patruljer.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?