Lederopplæring for unge

TORP IDRÆTSFORENING får 50000 kroner til kursing av unge ledere, og utstyr til sport-mix

Torp IF sogner til Borge ungdomsskole, som har valgfaget “Innsats for andre”. Idrettslaget ønsker at tiltaket kan utvides gjennom frivillig arbeid i idrettslag og andre organisasjoner, og får nå støtte til et program for unge ledere. Det er en målsetning at dette skal gjøre ungdommene bedre i stand til å organisere og tilpasse sin egen aktivitet, slik at den passer deres behov og ønsker. Klubben får også støtte til utstyr for sport-mix, et breddetilbud til eldre ungdom som vil ha variert aktivitet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?