Lederprogram for skoleelever

Telemark idrettskrets får 3.000.000 kroner til prosjektet AktivSkole365.

Prosjektet gjøres i samarbeid med idrettskretsene også Buskerud og Vestfold. Disse jobber for å bedre rammevilkårene for idretten i sine fylker, og i tillegg til å følge opp idrettslagene sørger de også for kurs og klubbutvikling. Prosjektet de får støtte til handler om å øke den fysiske aktiviteten på skolen. Hvert år skal de utdanne 750 aktivitetsledere blant elevene på 75 skoler. Lederne skal få opplæring hvordan man skaper aktivitet i skolegården, gymsalen, hvordan de kan lede arrangementer og vil bli kurset i ulike særidretter. Hver skole skal ha en kontaktperson som er bindeledd mellom prosjektet og aktivitetslederne. I tillegg skal det etableres kontakt mellom deltakerne og lokale idrettslag, for på den måten å rekruttere aktivitetslederne til leder- og trenerroller.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?