Ledertrening for ungdom

Norges KFUK-KFUM får 1 million kroner til et ledertreningsprogram for ungdom mellom 13 og­ 19 år.

De er en barne- og ungdomsorganisasjon med 19.000 medlemmer i over 500 forskjellige grupper over hele landet. I Norge og i verden kjemper KFUK-KFUM for unge menneskers rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker.

Programmet er en del av Forandringshuset på Grønland i Oslo og skal gjennomføres både der og i Bergen. Deltakerne skal påvirkes til å ta ledelse i eget liv, delta aktivt i samfunnet og være med å forme og utvikle en fritidsarena de har eierskap og tilhørighet til.

Tidligere tildeling

Sparebankstiftelsen DNB har tidligere bidratt med studieutstyr og instrumenter til Forandringshuset.

Se også: kfuk-kfum.no/forandringshus

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?