Legge til rette for lek og fysisk utfoldelse

GRUSBANEN VEL får 72000 kroner til diskgolfanlegg

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?