Leikeapparat Slidre nærmiljøanlegg

SLIDRE GRENDELAG fikk 20 000 kroner til huske og sklie i 2024

Elevrådet ved Vestre Slidre skule har selv tatt initiativ til å forbedre skolegården sin. FAU og Slidre grendelag følger opp dette initiativet og får kr. 20 000 til husker og sklie. Tiltaket finansieres gjennom et fint spleiselag lokalt.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?