Leirsted ved Lyseren i Ytre Eneakk

NORGES KFUK-KFUM får 610000 kroner til oppgradering av Lysern leirsted

KFUK-KFUM region Oslo og Akershus omfatter i underkant av 5500 medlemmer i 120 grupper. Det tilbys et bredt spekter av aktiviteter. De eier Lysern leirsted i Ytre Enebakk. Leirstedet benyttes av speideren selv, men i tillegg av skoleklasser, ungdomsgrupper, idrettslag, frivilligsentraler med flere. Flere av bygningene har behov for oppgradering for å kunne brukes videre. Interessen for bruken av stedet er stor, og ved å oppgradere bygningene vil mange barn og unge sikres tilgang til et flott sted for gode opplevelser og aktiv bruk av naturen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?