Lek, læring, opplevelse og rekreasjon på Rød Herregård

STIFTELSEN RØD HERREGÅRD får 1025000 kroner til oppgradering og utvikling av hage- og parkanlegget

Mye av Rød Herregårds kulturhistoriske verdi ligger i det unike parkanlegget og de har mange besøkende hvert år. Stiftelsen Rød Herregård er en del av Østfoldmuseene og ønsker å ivareta hage- og parkanlegget og tilrettelegge for ulike aktiviteter, lek og læring, et attraktivt rekreasjonsområde i lokalmiljøet, en opplevelsesarena med formidling av naturmangfold, bærekraft og kulturhistorie. De har fått støtte til oppgradering av området, lage soner for ulike aktiviteter, komposteringsplass som en læringsarena for barnehager, skoleklasser og andre interesserte, et oppholds- og treningsareal, en treningspark og et regnbed.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?