Lek og aktivitet for alle

ØSTRE STRØM VELFORENING får 350000 kroner til å oppgradere og vedlikeholde lekeapparater

Gjennom imponerende dugnadsinnsats fra velforeningen skal fellesområder og lekeapparater oppgraderes og vedlikeholdes. Tiltaket kommer svært mange brukere utover velforeningens medlemmer til gode, blant annet flere barnehager, skole og beboere i nærområdet med nedsatt funksjonsevne.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?