Lek og samhold i Brinken

SAMEIET BRINKEN 9-13 fikk 100 000 kroner til å etablere lekeplass i 2024

Sameiet Brinken 9-13 har et sterkt ønske om å skape en møteplass for barn, unge og foreldre i nærmiljøet på Kampen i Oslo. De er opptatt av sosialisering og lek og håper at en lekeplass vil bidra til tettere bånd mellom naboer og oppmuntre flere familier til å bli boende i bydelen. Sameiet Brinken 9-13 har fått tildelt 100 000 tildelt til etablering av ny lekeplass.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?